Gemaal Keizersveer

Raamsdonk

Het gemaal Keizersveer speelt al sinds 1977 een belangrijke rol in de waterhuishouding van Brabant. Het gemaal pompt per uur bijna honderd miljoen liter water vanuit de lage polders de Bergsche Maas in om te zorgen dat sloten, beken en kanalen niet overstromen.

De expositie in het gemaal is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Droppie Water leidt de leerlingen door de tentoonstelling. Hier maken ze kennis met de taken van het waterschap en de werking van het gemaal. De educatieve waterfilm en de interactieve computerprogramma’s geven extra achtergrondinformatie. Ook kunnen leerlingen zelf ‘waterschapje’ spelen en met schuiven en stuwen de waterstand regelen.