Nederlands Watermuseum

Actuahoek

De Unie van Waterschappen heeft sinds 2004 een wisselende tentoonstelling in de ‘Actuahoek’ van het Nederlands Watermuseum. Kennisuitwisseling tussen Nederlandse en buitenlandse waterschappen staat hierbij centraal. Steeds een ander waterschap is projectpartner. De afgelopen jaren richtte Podium driemaal de Actuahoek in. Bij het thema ‘Dijk, dijker, dijkst’ maakte Podium de expositie bestaande uit drie informatieve panelen, een videoproductie over dijkinspectie, een kaartwand met daarop het samenwerkende waterschap en een touchscreenspel over het werk van de dijkgraaf. Waterschap Rijn en IJssel was de projectpartner. Doel van de expositie was de noodzaak van dijkinspectie en dijkonderhoud naar een brede doelgroep te communiceren en de bekendheid van de overkoepelende Unie van Waterschappen te vergroten.