3-in-1-project

Het 3-in-1 project is een groot infrastructureel project dat het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar maakt en de verkeersveiligheid in het gebied vergroot. Het resultaat is een nieuw wegennetwerk dat recht doet aan het unieke karakter van het Westland. In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Podium een strategisch communicatieplan voor de laatste fase van het planproces opgesteld en de daaruit voortgekomen ontwikkeling en productie van diverse communicatiemiddelen op zich genomen.