Animatie kustversterking Zuid-Holland

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de druk van de zee op de kust neemt toe. Langs de Nederlandse kust zijn plekken die op termijn niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Zwakke schakels, noemen we die plekken. In Zuid-Holland zijn zes van zulke zwakke schakels. Deze animatie legt op laagdrempelige wijze uit hoe de kust versterkt wordt en welke processen en belangen daarbij een rol spelen.