Bootcamp social media

Het inzetten van sociale media in het onderwijs vraagt om expertise en ervaring. Social Media Wijs organiseert bootcamps voor leerlingen en docenten over het gebruik van sociale media. Podium geeft didactisch advies en ondersteuning en wisselt kennis en ervaring uit.