Nieuwe boulevard Scheveningen

Scheveningen heeft een nieuwe boulevard gekregen, ontworpen door de Spaanse architect Manuel de Solà-Morales. Een prachtige kans om Scheveningen met een nieuwe ‘smoel’ op de kaart te zetten als internationale badplaats met allure. Het werk aan de boulevard duurde tot april 2013 en heeft grote impact gehad op de omgeving (bewoners, ondernemers, bezoekers). Een gedegen communicatieaanpak en -uitvoering moesten helpen om de ‘pijn te verzachten’ voor bewoners en ondernemers en ervoor zorgen dat toeristen Scheveningen ook tijdens de bouw bleven bezoeken. Podium tekende voor het communicatieplan, was betrokken bij de uitvoering ervan en ontwikkelde vele middelen, waaronder een informatiecentrum, een grootschalige starthandeling en de officiële opening van de nieuwe boulevard.