Dijkversterking Tiel - Waardenburg

Rivierverruiming Varik-Heesselt

Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland onderzoeken samen met partners in het gebied oplossingen om het rivierwater tussen Tiel en Waardenburg tegen te houden. Duidelijk is dat de dijk tussen Tiel en Waardenburg in ieder geval moet worden versterkt. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar rivierverruimende maatregelen.

Ingenieursbureau Sweco voert in opdracht van waterschap en provincie deze zogenaamde MIRT-verkenning uit. Podium ondersteunt daarbij als het gaat om communicatie met de omgeving. Zo schreef Podium samen met Sweco het operationeel communicatie- en participatieplan. Ook ondersteunt Podium bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven en brochures.