Factsheets woonwetten

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de handhaving van regels op het gebied van wonen en leefbaarheid. Deze regels zijn vastgelegd in verschillende wetten, waarvan een aantal onderdelen wijzigden per 1 januari 2015. Podium verzorgde tekstredactie en vormgeving van twee factsheets waarin een toelichting wordt gegeven op de wijzigingen. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten.