Finesse Online

Als woordvoerder van de minister van Financiën kun je je geen fouten permitteren. Hoe staat het met de overheidsfinanciën, hoe groot is het begrotingstekort, hoe zit het met de belastingen... Twijfel of foute antwoorden geven de minister een slecht imago!

Finesse Online is een interactieve economieles waarin leerlingen geïnterviewd worden in de rol van woordvoerder van de minister van Financiën. Tijdens het interview worden kennis- en meningsvragen gesteld over verschillende economische thema’s. Na afloop van het interview verschijnt er direct een kant-en-klaar artikel. De toon van het artikel hangt af van de gegeven antwoorden.