Serious game ‘Klimaatbestendige wijk’

Waterschap Groot Salland

In het kader van het internationale project WAVE wisselen onder andere verschillende landen kennis uit over regionale waterprojecten en de adaptatie aan klimaatveranderingen. In 2008 vond in het kader van WAVE een bijeenkomst plaats die draaide om de inrichting van een nieuwe klimaatbestendige wijk bij Zwolle: Vechtpoort. Bij de ontwikkeling van deze wijk zijn veel verschillende partijen betrokken. Waterschap Groot Salland wil dat de rol en het belang van waterhuishouding bij de inrichting van de wijk wordt meegenomen door alle partijen. Om hiervoor een lans te breken, heeft Podium de serious game ‘Klimaatbestendige wijk’ ontwikkeld.
In het simulatiespel krijgen alle bestuurders een eigen rol en missie. Vanuit die missie draagt hij/zij argumenten voor en tegen bepaalde maatregelen aan, naast het feit dat ieder zijn budgettaire beperkingen kent. Al spelend krijgen partijen inzicht in de consequenties van hun besluiten. Hoe komt het gezamenlijk ingerichte gebied eruit te zien?