Communicatieplan Human Capital Agenda Energie

De Topsector Energie (TSE) is één van de negen topsectoren Nederland. De TSE zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Om dat te bereiken zijn voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten nodig die over kennis en vaardigheden beschikken die optimaal aansluiten bij de veranderende energiesector.

De TSE heeft de Human Capital Agenda Energie opgesteld om de werkgelegenheidsgroei in de sector te stimuleren. Podium heeft een communicatieplan geschreven om de Human Capital Agenda Energie betrokken partijen te informeren, inspireren en te verbinden.