Who is who gids en nieuwsbrieven IPIN

RVO.nl

Op een 'intelligent net', of wel smart grid is tweerichtingsverkeer van energie mogelijk tussen producenten en gebruikers en tussen gebruikers onderling. Denk aan particulieren die zonne-energie opwekken en hun overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet. Of boeren die biogas maken uit mest en dat aan het aardgasnet toevoegen. Het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) begon in 2009 om de introductie van intelligente netten in Nederland te versnellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert IPIN uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Podium verzorgde de complete coördinatie van de inhoud en de vormgeving van de who is who gids smartgids. Ook verzorgde Podium interviews en teksten voor meerdere IPIN nieuwsbrieven.