Kijk op de Dijk

Mobiele interactieve module en lesmateriaal

Kijk, een dijk! Wie in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uit het raam kijkt, ziet de IJsselmeerdijk. Een prima plek om bezoekers kennis te laten maken met de Friese dijken, Wetterskip Fryslân en het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het kader van dit programma worden verschillende dijken in Friesland aangepakt, waaronder de IJsselmeerdijk bij het Woudagemaal.

De filmpjes in de ‘dijk-kijkers’ laten zien waar dijken voor dienen en waarom we ze moeten koesteren. Daarna ga je zelf aan de slag in de game Dijkdenkers. Kun jij de dijk redden? Neem de juiste maatregelen en zorg dat alle schaapjes droge voeten houden.

Lesmateriaal
De dijkversterkingsprojecten zijn ook een mooie aanleiding om kinderen en jongeren in klassenverband te betrekken bij het waterbeheersingswerk van Wetterskip Fryslân. In ‘Kijk op de Dijk in de klas’ gaan leerlingen actief aan de slag met vraagstukken op het gebied van waterveiligheid. Er zijn lesbrieven op verschillende niveaus, van bovenbouw basisonderwijs tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs.