Kustvisie Zuid-Holland

De kust kende zes ‘zwakke schakels’ die niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Deze zwakke schakels zijn de afgelopen jaren versterkt. Podium schreef een strategisch communicatieplan hiervoor en was verantwoordelijk voor de strategiebewaking, het genereren van free publicity en communicatiemiddelen zoals: www.kustvisiezuidholland.nl, nieuwsbrief OPdeHOOGTE, publieksvriendelijke folders, milieueffectrapportages en verbeteringsplannen, visualisaties, werkateliers en informatie- en inspraakavonden, advertenties, ondersteuning bij persbenadering en starthandelingen.