Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk aan huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Het ministerie van VWS heeft Podium gevraagd de naamsbekendheid en daarmee het gebruik van de Meldcode te verhogen. Podium heeft hiervoor in 2010, 2012 en 2013 een campagnereeks ontwikkeld: 'Zet de Meldcode op de agenda!', 'Zet de meldcode nu in!' en 'Wet Meldcode van kracht!' De sectoren werden via verschillende kanalen geïnformeerd met advertenties, banners, factsheets, foldermateriaal, kant-en-klare presentaties en beursmateriaal. Het geheel werd in 2010 afgetrapt door toenmalig staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten tijdens een evenement waarbij zij met behulp van de VGN en een aantal brancheverenigingen een actiemail uitstuurde naar álle professionals in het veld, met een oproep de Meldcode in te zetten.