MIRT verkenning Haaglanden

Hoe ziet de regio Haaglanden er na 2020 uit? Hoe zijn woningen, bedrijven, wegen en openbaar vervoer op elkaar afgestemd? Het doel van de MIRT verkenning Haaglanden was om oplossingen te vinden voor de mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Podium maakte als communicatieadviseur deel uit van het projectteam. Er werd onder andere een intensief participatietraject met publiekgroepen opgezet.