PazzUp

Jaarlijks leidt onverantwoord gedrag tot ernstige treinongevallen. Daarnaast wordt er steeds vaker melding gemaakt van vandalisme rond het spoor. Van het vernielen van overwegen, het op de rails duwen van fietsen, auto’s of winkelwagens tot het hangen van een betonblok aan een viaduct boven het spoor. Vaak begint het met stoerdoenerij en opjutgedrag en eindigt het met ronduit crimineel gedrag.

Het gratis lespakket PazzUP! waarschuwt jongeren op een aansprekende manier voor de gevaren van het spoor. Het complete gratis lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, poster, 30 vernieuwde magazines voor de leerlingen en de website www.pazzup.nl met de nieuwe spannende graphic novel.