SUSCOD: internationale kustontwikkeling

Binnen SUSCOD (sustainable coastal development) werken zes landen om elkaar te helpen bij het duurzaam ontwikkelen en versterken van de kust. Nederland, België, Engeland, Schotland, Denemarken en Zweden kampen met vergelijkbare kustvraagstukken. In de focus en aanpak verschillen de landen echter vaak. Dit vraagt om een gemeenschappelijke omgeving waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Een belangrijk onderdeel van het SUSCOD project bestaat daarom uit het bouwen van een support tool, in de vorm van een web-based platform. Podium en Grontmij werken binnen een consortium aan het ontwikkelen van deze tool en verzorgen de communicatie en publiciteit tijdens het project. Binnen de tool kunnen kust professionals en hun stakeholders kennis en ervaringen uitwisselen, hun netwerk vergroten en resultaten delen. De communicatiestrategie is erop gericht om dit doel te bereiken. En om het gebruik van de tool te stimuleren, ook na afloop van het project eind 2013.