Kustversterking Noordwijk

De kust van Noordwijk voldeed niet meer aan de veiligheidseisen voor de langere termijn. In 2007 is na enkele jaren van voorbereidende studie, de schop de grond in gegaan. De betrokkenen – inwoners en ondernemers in en rondom Noordwijk, toeristen – zijn voor en tijdens de uitvoering geïnformeerd door een samenhangend scala aan communicatiemiddelen. Podium maakte het communicatieplan en de daaruit voortvloeiende schriftelijke, multimediale en fysieke communicatiemiddelen zoals het Informatiecentrum Kustversterking, dat in de eerste maanden al ruim 16.000 bezoekers trok.