Interactieve kustavond over ontwikkeling Delflandse kust

De provincie Zuid-Holland heeft samen met betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap van Delfland een gebiedsvisie gemaakt over de inrichting van de Delflandse kust en het achterland. Deze visie moest uitgewerkt worden uit in concrete projecten. Om input te krijgen voor die projecten, heeft Podium een interactieve kustavond georganiseerd voor bewoners en andere belanghebbenden. Drie thema’s stonden centraal: het karakter van de badplaatsen, natuurgebieden en recreatie in het achterland. De avond leverde zeer bruikbare informatie op voor de projectorganisatie. Een jaar later organiseerde Podium een vervolg op deze avond om de bewoners te informeren wat er met hun input was gedaan.