Sustainable Coastal Development (SUSCOD)

Voor de provincie Noord-Holland verzorgde Podium de communicatie en disseminatie rondom het Europees gesubsidieerde Sustainable Coastal Development project (SUSCOD). Engeland, Schotland, Denemarken, Zweden, Vlaanderen en Nederland hebben de krachten gebundeld om kennis en inspiratie te delen over duurzame kustontwikkeling aan de Noordzeekust. Zij hebben allen pilotprojecten waarbij er zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de Integrated Coastal Zone Management (ICZM) principes, zoals opgesteld door de Europese commissie. Hierbij gaat het om een integrale kustvisie, waarbij zowel veiligheid als economische en ecologische belangen worden meegewogen. Een van de tastbare resultaten van het SUSCOD project is de ICZM Assistant, een web based tool waar kustprofessionals zichzelf en hun project kunnen testen op hoe ‘ICZM-proof’ ze zijn én waar ze verbeterpunten krijgen aangereikt. Daarnaast kunnen ze in de community linken met Europese kustcollega’s om te leren van elkaar en elkaars projecten.

Werkzaamheden Podium:
· Communicatieadvies en ontwikkelen/produceren verschillende middelen (waaronder de web based tool zelf).
· Workshops ontwikkelen en geven (stakeholder involvement, media approach, etc)
· Adviseren over en organiseren van internationale congressen.
· Ontwikkelen train de trainer toolkit.