Denk mee met Rijnland

Burgerparticipatie en (social)mediacampagne

Het hoogheemraadschap van Rijnland is benieuwd naar de mening en ideeën van de inwoners van zijn werkgebied. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering vragen namelijk om nieuwe oplossingen en wellicht een andere aanpak van waterbeheer. Podium heeft een participatiestrategie voor Rijnland ontwikkeld die wordt ondersteund door een (social) mediacampagne.

De eerste stap in het traject was een representatief onderzoek dat door Podium begeleid is. Ook heeft Podium voor inwoners van het werkgebied van Rijnland een online participatieplatform (van Mett) ingericht met onder andere stellingen, blogs, een ideeënprikbord en een kennisquiz. Op dit platform zijn animatiefilmpjes over de taken van Rijnland te zien, waarvan Podium het concept en script heeft ontwikkeld. Door de inzet van (social) media en verschillende communicatiemiddelen is het platform gelanceerd en continu onder aan de aandacht gebracht gedurende de looptijd van de campagne.