Hier is Europa

De Europese Commissie trok in 2014 het land in om te horen hoe Nederlanders denken over de toekomst van de EU. Omdat Europa hier is, en niet ver weg. Experts van de Europese Commissie, Europarlementsleden en lokale bestuurders gaven in zes bijeenkomsten hĂșn visie over onderwerpen als energie, landbouw, privacy en ondernemerschap. Zij gingen met elkaar en met de aanwezigen in gesprek. Tijdens zes bijeenkomsten werd Europa weer een stukje dichter bij de Nederlanders gebracht. Podium ontwikkelde het concept voor de bijeenkomsten en organiseerde de bijeenkomsten in zes steden.