Trainingen gastlessen en rondleidingen

Over (drink)water, veiligheid, schuldhulpverlening

Steeds meer organisaties willen hun medewerkers de kans geven als ambassadeur voor hun organisatie op te treden. Vaak wordt dit vertaald in het geven van gastlessen of rondleidingen. Podium geeft trainingen om deze gastdocenten en rondleiders klaar te stomen. Podium verzorgt trainingen voor onder andere het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Brabant Water, Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Wetterskip Fryslân, Prorail, Delta Lloyd, de Kredietbank en de Rabobank.

Gastlessen worden vaak op locatie bij bijvoorbeeld scholen gegeven, dikwijls in een klassikale setting. Rondleidingen worden bijvoorbeeld bij afvalwaterzuiveringsinstallaties of informatiecentra gegeven.
Tijdens de training leren ze de gastles of rondleiding op te bouwen, om te gaan met gedrag van divers samengestelde groepen en de organisatorische aspecten goed voor te bereiden.