Ons Water

Op regionale evenementen

Doel van de campagne Ons Water is Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden. Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld. Maar het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend.

Podium heeft voor deze campagne een concept ontwikkeld waarmee Ons Water door Nederland reist: een estafette langs alle provincies. Overal hebben mensen een waterverhaal: kinderen, bestuurders, grootouders, eigenlijk iedereen wel. Met de waterblokken kunnen mensen overal in het land hun waterverhaal vertellen en doen dat dan ook graag! Door de polaroids die van ze gemaakt worden, nemen ze de kernboodschap van Ons Water én hun eigen waterverhaal mee naar huis. Op de campagnesite OnsWater.nl staan foto’s en filmpjes van waar Ons Water is geweest en nog langs komt.

Ons Water is een initiatief van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven.