Overstroom ik?

Lancering app en website overstroomik.nl

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… En wat doe je dan? In reactie hierop hebben Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu i.s.m. het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Veiligheidsregio's, de Waterschappen en het Deltaprogramma de app en website www.overstroomik.nl ontwikkeld. Hier kunnen burgers aan de hand van hun postcode zien of ze in een risicogebied wonen én wat ze kunnen doen bij een overstroming.

Podium heeft de lancering van deze website en app door minister Schultz-van Haegen georganiseerd. De lancering was tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting van de Maeslantkering. De 4000 bezoekers zijn tijdens de middagactiviteiten langzaam op het verhaal van de minister voorbereid. Wat zouden ze meenemen bij een overstroming? Hoe ziet het leven op zolder eruit? Wat is hun waterverhaal? Denken ze dat hun huis onder water kan komen te staan? Er zijn 4000 bezoekers geweest.