Keten met Kaas

Met de module Keten met kaas komen leerlingen van groep 4, 5 en 6 op school of de buitenschoolse opvang alles te weten over de weg die kaas aflegt van de boerderij tot aan de keukentafel. De module draagt bij aan het vergroten van de kennis van kinderen over de herkomst van hun voedsel en in het bijzonder van kaas.

De module gaat in op het leven op de boerderij (dagindeling, gebruik machines), de kaasfabriek (productieproces, voedselveiligheid), het pakhuis (rijpen, keren, versnijden, verpakken), de supermarkt (verschillende soorten kaas, gezondheid, sorteren), de kaasconsument (kaasmomenten, kaasrecepten) en transport.

Naast de lesmodule zijn ook een kleurplaat en excursiekaart ontwikkeld.