Brand Meester!

Brandweer Informatiecentrum

Op 19 November 2014 werd het Brandweer Informatiecentrum: Brand Meester! geopend en ingewijd door de eerste schoolklas uit Delft. Het Brandweer Informatiecentrum in Delft is een initiatief van de Veiligheidsregio Haaglanden om onder de naam 'Brandveilig Leven' kinderen bewust te maken van de gevaren van brand in en om het huis. Podium en de ontwerpers van Pronk hebben hiervoor samen een educatief concept ontwikkeld om deze bewustwording om te zetten in een beleving zodat deze veel beter beklijft. Daarnaast ontwikkelde Podium educatief materiaal zodat de kinderen zich in de klas al kunnen voorbereiden op een bezoek.