Grip op medicijnresten in ons water

Medicijnresten komen terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en drinkwater. Dit kan schadelijk zijn voor leven in dat water. Daarom onderzocht het Waterschap Groot Salland op welke manieren medicijngebruikers gestimuleerd kunnen worden minder geneesmiddelen in het rioolwater te laten komen. In de eerste helft van 2015 werd een onderzoek uitgevoerd bij patiënten die een CT-scan kregen en daarvoor contrastvloeistof moesten innemen. Aan hen werd gevraagd om na het onderzoek maximaal vijf keer in een plaszak te plassen. In de tweede helft van 2015 werden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en gepresenteerd.

De communicatie over dit project richtte zich op patiënten die deelnamen aan het onderzoek, professionals in de waterschaps- en medische wereld en op algemeen publiek. Podium ontwikkelde samen met de opdrachtgever de communicatiestrategie en verzorgde ook een aantal communicatiemiddelen, zoals een animatiefilm waarin het belang van het onderzoek wordt uitgelegd, een online magazine voor patiënten en algemeen publiek, de rapportage van het project en het slotsymposium.