Week van de Acupunctuur 2016

In balans met Chinese geneeskunde bij pijn

Voor het tweede jaar hebben we in opdracht van en samen met de NVA en Zhong de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) onder de aandacht gebracht. Deze keer was de Week van de acupunctuur 3 t/m 9 oktober 2016 en was het thema ‘pijn’. Dus wat kunnen bijvoorbeeld acupunctuur, shiatsu en qigong betekenen bij pijn? Onze opdracht was tweeledig. Enerzijds moesten we de NVA- en Zhong-leden (TCG-behandelaars) helpen bij het online verspreiden van berichten op verschillende kanalen en het genereren van meer aandacht. Dit hebben we gedaan via een online toolkit met uitgebreide handleiding. Anderzijds hebben wij ons gericht op communicatiemiddelen richting het brede publiek zoals flyers en posters. Ook hebben wij meegedacht over de free publicity; een toegespitste perslijst opgesteld, aanhaakmomenten aangedragen en ideeën voorgesteld om landelijk aandacht te vragen voor de week.