Digitale (gast) les over de transitie naar duurzame energie

Opgewekt de toekomst tegemoet.

Hoe werkt energie? En waarom hebben we het nodig? Wat gebeurt er als we energie gebruiken? Is energie eindeloos beschikbaar? Wat is duurzame energie? Dit zijn vragen en thema’s die vaak aan bod komen, bijvoorbeeld ook in het nieuws.

De les over de transitie naar duurzame energie maakt voor leerlingen van groep 3-8 duidelijk hoe dat werkt en wat er nog kan en moet gebeuren aan de hand van een digibordmodule. Het is ook mogelijk om via Eneco een gastdocent uit te nodigen in de klas die de les komt geven.