Duurzame Dilemma's

Educatief kaartspel

Duurzame dilemma’s is een prikkelend kaartspel dat mensen bewust maakt van hun rol als het gaat om een duurzame en klimaatvriendelijke wereld.

Maar liefst 54 maatregelen leveren eindeloze variaties van dilemma’s. Kies telkens de meest duurzame oplossing en vergelijk je uitkomst met anderen.

Het kaartspel is ontwikkeld in samenwerking met waterschap Drents Overijsselse Delta. Het wordt ingezet bij klantcontactdagen.