Watersnoodmuseum

Ouwerkerk

1 februari 1953: Zuidwest-Nederland wordt getroffen door een zware stormvloed. 1835 mensen verdrinken, meer dan 70.000 mensen raken dakloos. De Watersnoodramp is een belangrijke gebeurtenis in onze recente geschiedenis.

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier reusachtige betonnen caissons die destijds het laatste dijkgat in het rampgebied dichtten. Op deze historische plek vertelt het museum het verhaal van de ramp, de slachtoffers, de massale hulpverlening en de wederopbouw. Het multimediale monument ‘1835+1’ geeft de slachtoffers op indringende wijze een gezicht. In de laatste caisson wordt ook de brug geslagen naar het heden en het waterbeheer van de toekomst. Want hoe voorkomen we dat zo’n ramp nóg eens gebeurt?