PazzUp Junior

Langs het spoor lopen of spelen, nog even snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen. Het is levensgevaarlijk gedrag met soms fatale gevolgen. PazzUp confronteert leerlingen met de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme rondom het spoor.

Op de website PazzUp Junior bekijken leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een interactieve spoorkaart welke personen gevaarlijk gedrag vertonen. De leerlingen uit groep 7/8 voeren aan de hand van animaties van Simon de Spoorwachter allerlei opdrachten uit. Ze bedenken bijvoorbeeld welke regels er gelden rond het spoor en verzinnen hoe het wachten voor een dichte spoorboom leuker gemaakt kan worden.