Woudagemaal Educatie

Het Woudagemaal is het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld. Voor leerlingen is een bezoek aan dit bijzondere gemaal een leerzaam én leuk uitje. Voorafgaand aan, tijdens en na het bezoek kunnen leerlingen van alle leeftijden aan de slag met divers lesmateriaal.

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn er werkbladen, PowerPoint-presentaties en digitale quizzen. Van het belang van waterbeheer tot de techniek van het gemaal: alles komt aan bod. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs beantwoorden tijdens het bezoek allerlei vragen over het gemaal in een spannende speurtocht. Lukt het hen de juiste code te vinden? Leerlingen die de speurtocht succesvol afronden ontvangen een certificaat van hoofdmachinist Jelle. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is er een verwerkingsopdracht in het bezoekerscentrum met verschillende kennisvragen en doe-opdrachten.

Bovenbouw leerlingen verdiepen zich in de taken van het waterschap door te bedenken wat te doen in het geval van een calamiteit, bijvoorbeeld extreme regenval. Ze denken na over de gevaren en problemen die kunnen ontstaan en de maatregelen die het waterschap kan nemen.

Een digitale kaart van de provincie Friesland laat mooi zien op hoeveel manieren het waterschap het water beheert. De kaart toont deze hulpmiddelen voor waterbeheer, zoals gemalen, sluizen en stuwen en maakt deze tot op straatniveau zichtbaar. De kaart is zowel geschikt voor primair als voortgezet onderwijs.