DonorWise

Het digitale lespakket DonorWise sluit prima aan op de verplichte lesstof van de vakken Maatschappijleer en Biologie in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van de ondervraagde leerlingen vindt orgaandonatie bovendien een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van Ipsos in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

DonorWise heeft vijf overzichtelijke modules voor de onderbouw en drie modules voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Aan de hand van onder andere animaties, filmpjes, ervaringen van leeftijdsgenoten, een interactief lichaam, quizzen en discussieopdrachten komen de biologische, maatschappelijke en persoonlijke aspecten van orgaan- en weefseldonatie aan bod.