YouTube contest De Storm

Ongeveer de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. In 1953 werd Nederland overvallen door de watersnoodramp. Hoe kun je je voorbereiden op zo’n ramp? Een YouTube contest daagde leerlingen uit het beste filmpje te maken van hun rampenplan. Deze filmpjes konden ze uploaden op de website van webquest De Storm.