Het Keringhuis

Inrichting en communicatie op locatie

De Maeslantkering is het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. In de slagschaduw van deze imposante stormvloedkering ligt het Keringhuis. Dé plek om bezoekers te laten ervaren hoe we droge voeten houden in ons lage land aan zee.

Podium richtte de expositie in Het Keringhuis in en verzorgt tevens al vele jaren de volledige exploitatie. We zorgen voor alle bemensing in het centrum, van communicatiemedewerkers tot gespecialiseerde rondleiders. Samen regelen zij dat de dagelijkse gang van zaken op rolletjes loopt. Rondleidingen op maat, de ontvangst van officiële buitenlandse delegaties en hoogwaardigheidsbekleders, communicatie met binnen- en buitenlandse pers, de organisatie van evenementen en excursies.

Bij grote evenementen, zoals de jaarlijkse functioneringssluiting van de Maeslantkering, komen er duizenden bezoekers per dag naar het Keringhuis. Jaarlijks ontvangen we vele tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Inmiddels hebben al meer dan een miljoen mensen het Keringhuis bezocht.