Educatieve communicatie

Podium ontwikkelt educatief materiaal over een breed scala aan onderwerpen. Van 'moeilijke' thema's als orgaandonatie tot spannende speurtochten voor de Open Monumentendag. Van kinderopvang tot beroepsonderwijs, voor elke doelgroep maken wij producten op maat.

Al ons materiaal is gemakkelijk inzetbaar in de dagelijkse lespraktijk. Vaak gaat het om maatschappelijke, actuele onderwerpen, die nauw aansluiten op de lesmethodes en de kerndoelen in het onderwijs. De belevingswereld van de leerlingen staat daarbij altijd centraal.

Kijk voor een overzicht van al onze materialen op www.podiumvooronderwijs.nl.

Lesmateriaal en digibordmodules

Een leraar gebruikt aanvullend lesmateriaal alleen als het tegemoet komt aan zijn behoeften en past in het curriculum. Daarom houdt Podium altijd de vinger aan de pols bij het onderwijs. Bijvoorbeeld door het inzetten van docentenpanels bij het ontwikkelen van nieuwe lespakketten en digibordmodules. Zo sluit al ons materiaal goed aan bij de kerndoelen van het onderwijs en is het didactisch gemakkelijk in te zetten. Maar bovenal is het leuk, actueel en past het bij de belevingswereld van de leerlingen.

Projecten

Laat meer zien