Educatieve communicatie

Podium ontwikkelt educatief materiaal over een breed scala aan onderwerpen. Van 'moeilijke' thema's als orgaandonatie tot spannende speurtochten voor de Open Monumentendag. Van kinderopvang tot beroepsonderwijs, voor elke doelgroep maken wij producten op maat.

Al ons materiaal is gemakkelijk inzetbaar in de dagelijkse lespraktijk. Vaak gaat het om maatschappelijke, actuele onderwerpen, die nauw aansluiten op de lesmethodes en de kerndoelen in het onderwijs. De belevingswereld van de leerlingen staat daarbij altijd centraal.

Kijk voor een overzicht van al onze materialen op www.podiumvooronderwijs.nl.

Kinderopvang

De kinderopvang vraagt een eigen benadering. Pedagogisch medewerkers hebben kinderen van 0 tot 12 jaar onder hun hoede. Bij de jongste kinderen, die naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder gaan, gaat het om het stimuleren van de motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Daarbij krijgt het vergroten van de (ontluikende) taal- en rekenvaardigheid extra aandacht. Bij de kinderen van 4 tot 12 jaar gaat het vooral om het bieden van educatieve activiteiten, die een middag of vakantiedag op de buitenschoolse opvang extra leuk maken.

Projecten

Laat meer zien