Project- en beleidscommunicatie

Veranderingen zorgen vaak voor onrust in de omgeving. Heldere en eerlijke communicatie is daarbij onontbeerlijk. Dat zorgt voor duidelijkheid, begrip en draagvlak. Elk project heeft zijn eigen dynamiek en vraagt om een eigen aanpak. Podium kan u helpen om uw communicatietraject in goede banen te leiden. In woord en daad. Wij leveren niet alleen advies op maat, maar kunnen ook de volledige uitvoering van alle voorgestelde middelen verzorgen.

Participatie

Burgers en professionele stakeholders hebben veel kennis en ervaring. Dat kan voor organisaties heel relevant zijn. Door hen te betrekken en mee te laten denken, verrijkt u uw beleid of project. Bovendien vergroot een zorgvuldig uitgevoerd participatietraject het draagvlak. Podium adviseert over de juiste aanpak en neemt de uitvoering op zich.

Projecten

Laat meer zien