Communicatie op locatie

Een verhaal komt het beste over als je het vertelt op de plek waar ‘het gebeurt’. Op een plek die een directe relatie heeft met wat je wilt vertellen. Een verhaal over waterbeleid bij de stormvloedkering, een verhaal over de aanleg van Maasvlakte 2 op een plek met uitzicht op het werk. Op die manier versterken beleving en boodschap elkaar. In onze bezoekerscentra verzorgen we voorlichting op maat voor groepen en individuele bezoekers.

Projecten

Laat meer zien