Communicatie op locatie

Een verhaal komt het beste over als je het vertelt op de plek waar ‘het gebeurt’. Op een plek die een directe relatie heeft met wat je wilt vertellen. Een verhaal over waterbeleid bij de stormvloedkering, een verhaal over de aanleg van Maasvlakte 2 op een plek met uitzicht op het werk. Op die manier versterken beleving en boodschap elkaar. In onze bezoekerscentra verzorgen we voorlichting op maat voor groepen en individuele bezoekers.

Gastlessen en workshops

Communicatie op locatie kan ook op een andere manier: door het verhaal naar de doelgroep toe te brengen. In de klas bijvoorbeeld. Steeds meer organisaties stimuleren hun medewerkers om een gastles te geven in een school. Schulden, klassieke muziek, gezonde voeding, fair trade... allemaal thema's die prima passen in de klas. Podium ontwikkelt de gastlessen en geeft workshops om medewerkers voor te bereiden op het geven van een gastles. Indien gewenst verzorgen we ook de ook de logistieke organisatie.

Projecten

Laat meer zien