Omgevingsmanagement rotonde Boskoop

In opdracht van de aannemer KWS Infra verzorgde Podium het omgevingsmanagement rondom de aanleg van een rotonde in Boskoop. De rotonde is onderdeel van een drukke doorgaande weg door Boskoop. Bewoners wonen vlak langs de rotonde. Voorafgaand zijn gesprekken gevoerd met de direct omwonenden, zowel tijdens een informatieavond als aan de keukentafel. Communicatiemiddelen als brieven, website, informatie in huis-aan-huiskranten en sms-alerts zijn ingezet om Boskopers en het doorgaande verkeer te informeren. Ook schreef Podium het BLVC-plan.