Aan de slag met sociale media

E-learning voor laaggeletterden

Aan de slag met sociale media is een e-learning voor mensen die een taalachterstand hebben.
Mensen maken gebruik van sociale media om in contact met elkaar te blijven, ervaringen uit te wisselen maar ook om bijvoorbeeld werk te vinden. Sociale media kunnen mensen helpen om makkelijker naar buiten te treden en uit sociaal isolement te komen. Zij komen meer te weten over sociale media, privacy en veiligheid en oefenen door middel van deze e-learningmodule met het gebruik van Facebook. Deelnemers kunnen lessen volgen via een computer. De lessen worden in groepsverband gegeven door taalvrijwilligers maar worden ook thuis gevolgd.

De e-learning bestaat uit instructievideo’s met bijbehorende werkbladen. Deelnemers maken onder andere zelf een Facebookaccount aan en worden lid van een Facebookgroep.