Split the Risk

Lespakket over het inschatten van risico's

Jongeren lopen om verschillende redenen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan de gemiddelde Nederlander. Ze zijn beweeglijker, nemen meer risico’s en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Met Split the Risk leren jongeren risico’s beter inschatten.
Veel ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn, kunnen voorkomen worden als ze een fractie van een seconde langer hadden nagedacht: wrong time, wrong place ánd wrong action! Met het lespakket Split the Risk komen jongeren meer te weten over hun eigen risicogedrag en de mogelijke gevolgen aan de hand van een persoonlijkheidstest, een testlab en het analyseren van (bijna-)ongelukken.