Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dit betekent dat een op de negen Nederlanders moeite heeft met lezen en schrijven. Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om het aantal laaggeletterden te verminderen. Bijvoorbeeld door het opleiden van taalvrijwilligers, het geven van trainingen en cursussen bij bedrijven en het begeleiden van laaggeletterden. Dit gebeurt in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties.

Podium produceert diverse middelen voor Lezen & Schrijven, van boekenleggers tot brochures, voorlichtings- en opleidingsmateriaal.