Trammenland

Brugklassers leggen vaak voor het eerst zelfstandig langere afstanden af naar school. Een ongelukkige ontmoeting met een tram loopt dikwijls slecht af. De digitale module Trammenland maakt jongeren bewust van de gevaren van de tram.

Leerlingen worden via leuke animaties geconfronteerd met risicogedrag. In een interactieve stad speuren ze naar gevaarlijke situaties die te maken hebben met onoplettendheid, stoerdoenerij of overschatting van hun eigen kunnen. Externe factoren als groepsdruk, mp3-spelers of telefoons vormen extra risico’s. Ook voeren ze opdrachten uit en testen ze hun verkeerskennis met een quiz.