Van kredietcrisis tot schuldencrisis

De kredietcrisis is helaas niet meer weg te denken uit de samenleving. De crisis is overal en iedereen heeft met de gevolgen te maken. Zelfs de overheid zit in een schuldencrisis.

Deze lesbrief gaat over de oorzaken en gevolgen van de crises. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat zijn maatregelen die de overheid en centrale banken nemen om de crises te bestrijden? In het leerlingenboekje vinden leerlingen achtergrondinformatie en bronmateriaal. Verder maken ze vragen en opdrachten. Het materiaal bevat ook een docentenhandleiding.