Walstroom voor binnenvaart in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland plaatste in 2010 walstroomkasten bij ligplaatsen voor binnenvaartschepen langs provinciale vaarwegen. Deze schepen kunnen daarmee voor hun stroomvoorziening gebruikmaken van walstroom in plaats van hun dieselaggregaat. Dat scheelt in de uitstoot van schadelijke stoffen en in geluidsoverlast voor de omgeving. Op basis van een omgevingsanalyse maakte Podium een communicatieplan en verzorgde de communicatie richting omwonenden en de binnenvaart. Daarbij werd samengewerkt met andere partijen die walstroom aanbieden waaronder het havenbedrijf Rotterdam.